Over de LIMO

Op 29 mei 2015 organiseerde studievereniging A-Eskwadraat de elfde editie van de LIMO (Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade), de leukste wiskundewedstrijd van het jaar. 

In totaal hebben 30 teams van wiskundestudenten uit heel Nederland en België drie uur de tijd gekregen om een verzameling van 12 uiteenlopende wiskundige problemen zo goed mogelijk op te lossen. Deze opgaven kwamen uit allerlei takken van de wiskunde, waaronder meetkunde, algebra, analyse, kansrekening en logica, en vereisten vooral creativiteit en wiskundig inzicht. Voor elke opgave waren 10 punten te verdienen. De top 3 bestond uit de volgende teams:
  1. Een willekeurig aantal punten (Universiteit Utrecht), met 85 punten,
  2. PRIME (Universiteit Gent), met 79 punten,
  3. Leuvense Limo Likers (KU Leuven), met 72 punten.
De dag bestond uit een lezing ‘s ochtends, waarna ‘s middags de wedstrijd plaatsvond. Na de afsluitende borrel vond direct de prijsuitreiking plaats. De dag werd afgesloten met een diner in de binnenstad. Het dagverslag is hier hier te vinden.

Comité van aanbeveling

De LIMO heeft een comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling bestaat uit vooraanstaande mensen die vertrouwen hebben in de LIMO en hun naam aan deze olympiade willen verbinden. De leden van het comité van aanbeveling hebben verder geen zeggenschap over de olympiade.

We hebben de eer en het genoegen om de volgende personen in ons comité van aanbeveling te mogen begroeten:
  • prof. dr. Gunther Cornelissen, hoofd van het departement wiskunde van de Universiteit Utrecht;
  • prof. dr. Hendrik Lenstra, winnaar van de Spinozapremie;
  • prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, wiskundige en topfunctionaris, oud-voorzitter van de SER;
  • dr. ir. Ionica Smeets, wiskundige en wetenschapsjournalist.